büzüşmək

büzüşmək
f.
1. Yığılmaq, yığışmaq, bürüşüb kiçilmək, quruyub yığılmaq, solmaq, pəjmürdə olmaq. <Məşədi Kazım ağanın> kirpikləri bir-birinə qarışıb, bütün vücudu ölüşgəmiş və əndamı quru alma kimi büzüşmüş(dü). M. S. O..
2. Ütüsü və hamarlığı pozulub qırış-qırış olmaq (paltar, kağız və s.).
3. Turş bir şeyin təsiri ilə yığılaraq çəkilmək, qamaşmaq. Göyəmdən ağzım büzüşdü.
4. Bax büzülmək 2-ci mənada. Yabançı bir adam kimi büzüşüb oturan Qulu furqona bir soyuqluq gətirdi. M. İ.. Tapdıq . . büzüşüb qapıya söykəndi. Ə. Ə..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • büzüşmə — «Büzüşmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • büzüşmüş — «Büzüşmək»dən f. sif. Mahmud əmi müəllimin arxasında durub, qocalıqdan büzüşmüş və qırışlar altında itmiş gözləri ilə hər tərəfə baxırdı. B. T …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qıvrılmaq — f. 1. Qıvrıq hala gəlmək, qıvrıq şəkil almaq; burulmaq, buruq buruq olmaq. Saçları qıvrılmaq. – Onun . . bir tutumluq ağ saqqalı ətsiz çənəsi üzərindən boğazına doğru qıvrılaraq uzanmışdı. A. Ş.. <Tutubəyimin> iri hörüyü ilan kimi ağ… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • toyuq — is. 1. Yumurta, tük və ət almaq üçün saxlanan ev quşu. Ətlik toyuq. Toyuq hini. // Həmin quşun əti. Toyuq bişirmək. // Sif. mənasında. Həmin ətdən bişirilmiş, hazırlanmış. Toyuq kababı. Toyuq şorbası. – <Mirzə Cəmil> toyuq çığırtmasından… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bücüx’məx’ — (Cəbrayıl) büzüşmək …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • dımışmax — (Meğri) soyuqdan büzüşmək. – Buzovlar soyuxdan dımışılla …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • qarımax — I (Cəbrayıl) büzüşmək. – Qarımax büzüşüf bir yerə yığışmaxdı, nejə paltar yuando:lur II (Gəncə) ciftləşmək (itə aiddir). – Bizim qancıx qonşunun iti:nən qarıdı …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • qəciməg — (Yardımlı) qıc olmaq, büzüşmək. – Tö:ğlər sö:ğdən qəci:b …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • mücəlmək — (Qəbələ) bürüşmək; büzüşmək. – Alma mücəlipdi …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • tosmalamax — (Oğuz, Şəki) büzüşmək. – Uşaq tosmalıb, yerin sal yatdır (Oğuz); – Qız yanımda tosmalanıf yatır (Şəki) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”